ÖMER NASUHİ BİLMEN

BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ

PEYGAMBERLER

ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM

Okuma süresi: 1 dakika

59- Hazret-i Zülkifl muhterem bir peygamberdir. Elyasa’ hazretlerine halife olduktan sonra peygamberliğe kavuşmuştur. Kavmini tevhid dinine çağırmış, kendilerine birçok etkili öğütler vermiştir. Bitlis şehri yakınında gömülü bulunduğu rivayet edilir. Şam ve başka yerlerde makamları vardır.

Designed and coded by Samet Mutevelli